Alle informatie voor parkeren met de auto 

De parkeergarages en -terreinen in Gouda vindt u eenvoudig door de aangegeven bebording te volgen. Parkeerterreinen aan de centrumring zijn het meest voordelig.

U vindt de tarieven, mogelijkheden en locaties voor het parkeren in het centrum van Gouda op www.parkeerservice.nl/gouda.

Gehandicaptenparkeren is gratis
Op ruim 80 plaatsen in Gouda zijn algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Deze kunnen gebruikt worden door bezitters van een gehandicaptenparkeerkaart (als bestuurder of als passagier). Parkeren is hier GRATIS en er is géén invoer nodig van het kenteken in de parkeerautomaat. De gehandicaptenparkeerkaart moet wel goed zichtbaar achter de voorruit liggen.